Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!


Попис во странство Упатство за самопопишување

Заштита на лични податоци
Упатства за попишување
и COVID 19 протокол

© 2021 - Државен завод за статистика | Сите права задржани