Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!


Попис во странство Упатство за самопопишување

Постирано на: 3/4/2021


Започна обуката на државните инструктори за Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021


Од денеска па сѐ до 7 март ќе трае обуката на државните инструктори за Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021. Предавачи на обуката се вработени од Државниот завод за статистика, а во текот на овие неколку дена ќе бидат обучени 150 државни инструктори, кои исто така се од редот на вработените во Државниот завод за статистика. На обуката, покрај теоретски дел ќе бидат опфатени и практични вежби. По завршувањето на обуката, државните инструктори имаат обврска да одржат обука на членовите на комисиите на пописните реони и на реонските инструктори.

Активности
© 2021 - Државен завод за статистика | Сите права задржани