Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!


Попис во странство Упатство за самопопишување

Постирано на: 2/22/2021


Конкурсот за реонски инструктори и попишувачи ќе биде објавен на 23.02.2021 година


Пријавувањето на заинтересираните кандидати ќе биде преку електронска пријава која ќе биде достапна на следниве веб страни: www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk. Откако ќе се пријават електронски, заинтересираните кандидати е потребно да достават придружна документација по пошта на адресата на Државниот завод за статистика (ул. Даме Груев 4 Скопје).

Конкурсот за реонски инструктори и попишувачи ќе биде објавен на наведените веб страни, како и во печатените медиуми на македонски јазик и во весникот Koha на албански јазик. 

Активности© 2021 - Државен завод за статистика | Сите права задржани