Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!
Постирано на: 3/21/2021


Списоци со пријавени кандидати на третиот конкурс за реонски попишувачи


Списоци со пријавени кандидати на третиот конкурс за реонски попишувачи во пописните реони:

Активности
© 2022 - Државен завод за статистика