Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!


Попис во странство Упатство за самопопишување

Постирано на: 3/10/2021


Тестирањето на кандидатите попишувачи и реонски инструктори ќе се спроведе на 11 и 12 март


Државниот завод за статистика ги објави списоците на кандидати за  реонски попишувачи и реонски инструктори на веб-страницата Попис 2021,  по  пописни реони.

Тестирањето на кандидатите ќе се спроведе на 11 и 12 март, а Комисиите на пописните реони треба да објават списоци со распоред на групите за тестирање и соодветното време.

Ве молиме да се информирате во Комисиите на пописните реони за датумот и времето кога треба да бидете тестирани.

Контакт-информации за Комисиите на пописните реони можете да најдете на следниов линк: https://popis2021.stat.gov.mk/PopisniReoni.aspx

Активности
© 2021 - Државен завод за статистика | Сите права задржани