Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!© 2022 - Државен завод за статистика