Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!© 2021 - Државен завод за статистика