Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!
Контакт

Државен завод за статистика
ул. „Даме Груев“ бр.4
1000 Скопје
тел: 02 3295 600
факс: 02 3111 336; 3136-197
Телефон: 02 3295 600
1000 Скопје
е-пошта:popis2021@stat.gov.mk
Кабинет на директорот
тел/факс: 02 3295 666
факс: 02 3136-197
Поддршка на самопопишување во странство
Viber и WhatsApp
тел: +389 71 483 313 на македонски
тел: +389 71 483 291 на албански

© 2024 - Државен завод за статистика