Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!
Пописна легислатива 

Спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021 година се базира на следните законски акти:

 

Домашнa регулативa

 

 

 Меѓународнa регулативa

 

 Заштита на лични податоци
Упатства за попишување
и COVID 19 протокол

© 2024 - Државен завод за статистика