Ти си повеќе од бројка, УЧЕСТВУВАЈ!
Упатства за попишување и COVID 19 протоколCOVID 19 протокол

Упатства за самопопишување во странство

Упатства  за спроведување на претходно попишување

Пописни прашалници

Заштита на лични податоци
Упатства за попишување
и COVID 19 протокол

© 2024 - Државен завод за статистика